Wat zijn mijn stakingsrechten als scholier/student?

Ben je een scholier of student en wil je graag mee staken op 27 september, maar weet je niet goed wat je rechten zijn? Wees niet bang, wij hebben hieronder op een rijtje gezet wat jouw rechten zijn.

https://www.onderwijsconsument.nl/heeft-scholier-recht-om-te-staken-of-demonstreren/

Hebben scholieren recht om te staken of demonstreren? 

Het recht om te demonstreren is een van de ‘klassieke’ grondrechten in de grondwet. Echter, de leerplichtwet beperkt het recht om te demonstreren. Als je zonder toestemming wegblijft van school, betekent dit vanuit een juridisch standpunt dat je aan het spijbelen bent. De school moet spijbelen pas melden bij de leerplichtambtenaar als je in een periode van vier weken meer dan zestien uur spijbelt. 

Je hebt wél toestemming als:

– de school de demonstratie beschouwt als een onderwijsactiviteit

In de aanloop van de verschillende scholieren- en studentenprotesten die eerder dit jaar plaatsvonden kondigden meerdere scholen door het land heen aan dat ze demonstraties beschouwden als onderwijsactiviteit. Dit kwam onder meer doordat meerdere scholieren door het land heen hun eigen schoolbestuur opriepen om hen te laten demonstreren. In de toolkit op deze website vind je een voorbeeldbrief die jij aan je decaan of schoolbestuur kunt sturen met het verzoek om je een schooldag te laten missen om te gaan demonstreren. Deze voorbeeldbrief vind je hier

Beschouwt de school de demonstratie als onderwijsactiviteit, dan heb je dus wel toestemming om te gaan staken. Dit stelde Ingrado, de Nederlandse vereniging van leerplichtambtenaren en RMC-medewerkers, naar aanleiding van het klimaatprotest door scholieren afgelopen 7 februari 2019.

– de school verlof verleent op verzoek van je ouders

Als de school een demonstratie niet als onderwijsactiviteit beschouwt, dan is vrij vragen bij de schoolleiding een alternatief. De school is gebonden aan de mogelijkheden die de leerplichtwet biedt om verlof te geven, het betreft dan verlof wegens gewichtige omstandigheden (art. 11 onder g Lpw). Verlof moet aangevraagd worden voor de uren dat de demonstratie plaatsvindt en de reistijd daarnaartoe. De leerplichtwet eist dat een verlofaanvraag door ouders (of de feitelijke verzorgers) wordt gedaan. (art. 14 lid 1 Lpw jo. art. 2 lid 1 Lpw).

Het is handig om je ouders te informeren over wie de staking organiseert, hoe je gaat reizen en met ze bespreekt wat je plannen zijn om de geplande lessen of toetsen in te halen. De staking van 27 september is natuurlijk niet alleen voor scholieren maar ook voor volwassenen. Nodig je ouders uit om mee te gaan, zij hebben ook demonstratierecht. 

– je 18 jaar of ouder bent of al een diploma hebt

Je mag zonder toestemming wegblijven van school om te gaan demonstreren als je al achttien jaar bent of een startkwalificatie hebt. Heb je dus een havo- of vwo-diploma of een mbo-diploma vanaf niveau 2, dan mag je zonder toestemming wegblijven.Volg wel de regels van je school om je af te melden.

Deze informatie is afkomstig van: https://www.onderwijsconsument.nl/heeft-scholier-recht-om-te-staken-of-demonstreren/