Mark Boode is docent drama, schrijver en coördinator van Teachers for Climate NL. Hij is veel bezig met het thema klimaat en schreef er zelfs een jeugdboek over. Mark ondersteunt leerlingen en docenten die zich binnen en buiten het onderwijs inzetten voor een duurzame samenleving.

Waarom staak je?

De wetenschappelijke feiten zijn glashelder: de aarde warmt snel op, de biodiversiteit neemt af, en dit is een direct gevolg van menselijke activiteiten. De technische mogelijkheden om dit proces te keren zijn er al. Veel individuen, wetenschappers én bedrijven zetten de ontwikkeling naar een duurzame samenleving al in. Maar de politiek en o.a. grote fossiele bedrijven laten het het na om die mogelijkheden te benutten. Zij blijven eenzijdig gefocust op politiek gewin en op de economische belangen van lobbygroepen die uit zijn op snelle winsten. Het is hard nodig dat iedereen die zich inzet voor een duurzame samenleving gesteund wordt en volop ruimte krijgt.

Wie wil je bereiken?

Vanuit Teachers for Climate willen we onze leerlingen steunen en de oudere generaties wakker schudden. De vraag ‘hoe houden we de aarde leefbaar met een groeiende wereldbevolking?’ zullen mijn leerlingen en mijn kinderen moeten beantwoorden. Hoe langer wij onze huidige levensstijl voortzetten, hoe moeilijker zij het zullen krijgen. Iedereen moet de nieuwe generatie nú horen en een helpende hand bieden.

Wat wil je mensen die bezorgd zijn over de toekomst meegeven?
Het is heel goed mogelijk om de toekomst op een duurzame manier vorm te geven. En dat kan óók op een leuke manier. Laten we oog hebben voor alle duurzame initiatieven, ontwikkelingen en start-ups en allemaal ons eigen steentje bijdragen. Laten we weer gaan samenwerken met de natuur die we in onze vakanties zo graag opzoeken. We leven van die natuur. Met zo’n geweldige partner mogen we heel wat liefdevoller omgaan.