Liset Meddens (33) is mede-oprichter en directeur van Fossielvrij NL. Ze was VN jongerenvertegenwoordiger duurzame ontwikkeling, werkte bij Urgenda, is moeder van Rea (1) én een van de initiatiefnemers van de Klimaatstaking. Ze is dan ook op vele fronten nauw betrokken bij de organisatie.

Waarom staak je? Omdat onze overheid faalt de klimaatcrisis het hoofd te bieden. Ze worden belobbyd door grote fossiele bedrijven, daarom worden de maatregelen die nodig zijn niet genomen. Wij burgers moeten ervoor zorgen dat ons geluid sterker wordt dan dat van de industrie en dat de politiek gaat handelen in ons belang. Als we samen in actie komen kunnen we de macht van kolen-, olie- en gasbedrijven aanpakken en een einde maken aan het fossiele tijdperk. Op naar 100% hernieuwbare energie voor iedereen!

Wie wil je bereiken? Een luide, brede en diverse beweging op gang brengen: wij burgers hebben zelf de macht in handen om onze politieke leiders tot actie te dwingen. Ook zou het geweldig zijn als er meer bezorgde moeders die zich net als ik, zorgen maken over de toekomst van hun kinderen, aanhaken bij deze klimaatstaking. Alleen een sterke, grootschalige beweging van mensen kan zorgen voor de fundamentele verandering die we nodig hebben.

Wat wil je mensen die bezorgd zijn over de toekomst meegeven? 
Kom in actie! Je onderschat wat je zelf kunt bereiken. Het houdt niet op bij minder vlees eten of afval scheiden, NU is het moment om onze politieke leiders tot verantwoording te roepen. Doe mee, en zorg er samen met ons voor dat deze eerste wereldwijde klimaatstaking de geschiedenisboeken in gaat! !