In de Amazone verbranden boeren het bos, in West-Afrika verdwijnt bos door cacaoteelt en op Borneo zijn Orang Oetans de dupe van palmolieboeren die bos kappen. Hebben deze boeren het dan zo slecht voor met onze aarde en het klimaat? Helemaal niet, maar door armoede zijn zij gedwongen klimaatonvriendelijk te werken. En daar zijn zij zelf ook de dupe van. Wat kunnen Europa en onze eigen regering doen om hen te helpen en zo meteen de klimaatcrisis aan te pakken?

Boeren stoten veel broeikasgassen uit

De uitstoot van broeikasgassen wereldwijd komt voor 23% uit de land- en bosbouw. Dit komt vooral door ontbossing voor uitbreiding van de landbouw. Boeren veroorzaken maar liefst 73% van de ontbossing. Kappen met kappen is op papier de goedkoopste methode om CO2-uitstoot wereldwijd enorm terug te brengen. Maar het is ook lastig: veel landen doen niet of nauwelijks aan natuurbescherming. Boeren kappen bomen zodat zij meer landbouwgrond hebben om voedsel te verbouwen en dus meer verdienen. Zij zullen pas stoppen met kappen als het ze financieel iets oplevert.

Boeren zijn ook slachtoffer van de klimaatcrisis

De opwarming van de aarde heeft grote gevolgen voor de landbouw. Door hitte, droogte, overstromingen, stormen en meer plantenziektes neemt de voedselproductie op veel plaatsen af. Terwijl er 56% meer voedsel nodig is om in 2050 de 10 miljard mensen op onze aarde te voeden. Boeren in ontwikkelingslanden zijn zo arm dat ze niet kunnen investeren in maatregelen tegen het veranderende klimaat.

Klimaatvriendelijke landbouw als oplossing

Landbouw is erg belangrijk voor het oplossen van de klimaatcrisis, want boeren kunnen koolstof opslaan in bodems, gewassen en bossen, zogenaamde koolstofdepots. Het mooie is dat door klimaatvriendelijke landbouw boeren ook minder kwetsbaar worden voor de opwarming van het klimaat. Het verbetert de beschikbaarheid en kwaliteit van water, herstelt de bodemvruchtbaarheid en kan de biodiversiteit beschermen.

Voorbeelden van klimaatvriendelijke landbouw

Solidaridad ontwikkelt projecten om klimaatvriendelijke landbouw te testen. Zo werken we met koffieboeren in Peru aan koffieteelt onder schaduwbomen, in de Amazone in Brazilië aan gemengde landbouwbedrijven met cacao en veeteelt en in India aan waterbesparende suikerrietteelt.

Bedrijven en overheden aan zet!

Helaas staat klimaatvriendelijke landbouw wereldwijd nog in de kinderschoenen. Het is daarom noodzakelijk om hier flink in te investeren. Europa koopt over de hele wereld landbouwproducten. We roepen bedrijven dan ook op om ervoor te zorgen dat die inkoop afkomstig is van boeren die klimaatvriendelijk werken. Ook zien we graag dat Europa beleid en regels maakt die klimaatvriendelijke landbouw beloont, zodat deze boeren meer gaan verdienen en kunnen investeren in de toekomst. De Nederlandse overheid kan door samen te werken met overheden van productielanden klimaatvriendelijke landbouw verder stimuleren. Verder hebben boeren ook steun nodig van het bedrijfsleven en de overheid in eigen land. Want het schiet niet op als de bossen uiteindelijk toch worden gekapt voor de binnenlandse consumptie.