VOORBEELDBRIEF
Aan:
[naam + adres bedrijf]
T.a.v.: [naam directeur]

Betreft: Deelname klimaatstaking op vrijdag 27 september – Demonstratie 13:00 Den Haag

[Woonplaats + datum]

Geachte [naam directeur/directie]

Op 23 september is de United Nations Climate Action Summit in New York. Diezelfde week gaan in meer dan 150 landen miljoenen mensen staken, want er moet meer gebeuren om de klimaatcrisis af te wenden. De aarde staat letterlijk in brand, van Brazilië en Afrika tot aan Siberië en Groenland. Daarom gaan wij ook in Nederland op 27 september staken.

Met bezorgde burgers, op initiatief van Fridays for Future NL, Fossielvrij NL, Code Rood, Teachers for Climate NL en Earth Strike NL. We worden ondersteund door onder andere Greenpeace Nederland, Milieudefensie, Oxfam Novib, Students for Climate, Youth for Climate en Extinction Rebellion. Niet alleen organisaties maar ook bedrijven hebben aangekondigd dat ze meedoen. Wereldwijd zijn Ben & Jerry’s, Patagonia, Lush Cosmetics en Seventh Generation al betrokken en sluiten ze hun deuren. 

We hebben er allemaal baat bij dat de aarde niet uitgeput raakt en we onze CO2 reductie doelstellingen halen. Op veel plekken, ook in Nederland, is het klimaatbeleid nog steeds onvoldoende of te vaag om de doelen van het Parijs akkoord te halen. 

Met het nieuwe klimaatakkoord gaat de regering opnieuw haar juridisch bindende Urgenda-verplichting niet halen. Tegelijkertijd zijn er genoeg haalbare en betaalbare mogelijkheden.We willen dan ook iedereen oproepen om op 27 september te gaan staken in Den Haag, om 13:00, voor een sterk signaal kunnen we uw hulp goed gebruiken. Doet u mee? 

Dat kan op verschillende manieren, en we overleggen graag wat het best bij uw bedrijf past en hoe we elkaar daarbij kunnen helpen:

  • Sluit uw deuren op 27 september en vergezel ons met alle werknemers in Den Haag
  • Sta uw werknemers toe aanwezig te zijn bij de staking
  • Stuur uw medewerkers een brief met de aankondiging dat ze 27 september kunnen staken

Tot slot: een staking wordt regelmatig gezien als een politiek signaal, waardoor sommige openbare instellingen huiverig zijn om mee te doen. We willen erop wijzen dat juist de (politiek neutrale) wetenschap de protesten wereldwijd voluit ondersteunt. De tijd dringt en er is geen planeet B.

Ik hoop op uw steun en hoop snel van u te horen. Alvast veel dank!

Met vriendelijke groet,

[jouw naam]

Telefoon:

Email: