De klimaatcrisis vormt een grote uitdaging voor onze maatschappij, heel veel van wat er om ons heen gebeurt is namelijk helemaal niet duurzaam. Toch geloven wij dat het mogelijk is om klimaatverandering aan te pakken én tegelijkertijd de wereld beter maken. Hiervoor is een grootschalig, samenlevingsbede aanpak voor vereist; zo’n plan heet ook wel een Green New Deal. Maar wat houdt dat eigenlijk precies in en waarom eisen wij een Green New Deal voor Nederland? 

Onderdeel van een Green New Deal zijn:

 • Een fundamentele heroriëntatie van onze economie; een stop op alle investeringen in CO2-intensieve sectoren zoals de fossiele industrieen en in plaats daarvan massale investeringen in schone publieke sectoren zoals onderwijs, openbaar vervoer, schone energie en de opbouw van groene sectoren. Hiermee zullen we de CO2-uitstoot uiteindelijk tot 0 herleiden. Sociale en ecologische waarden zijn het uitgangspunt van deze economie.
 • Groene banen; de opbouw van een groene samenleving zal veel werkgelegenheid opleveren. In een Green New Deal worden de mensen die nu nog “vieze” banen hebben ondersteund om hier een plek in te vinden, mét goede salarissen en pensioen-garanties. Voor de mensen die geen nieuwe baan kunnen vinden moeten er ook fatsoenlijke tegemoetkomingen zijn. 
 • Betaalbare groene alternatieven voor iedereen: 
  • Woon- en werkplekken worden goed geïsoleerd en op een duurzame manier verwarmd – niet alleen voor de mensen die het kunnen betalen maar voor iedereen!
  • Goed en betaalbaar openbaar vervoer, zowel binnen Nederland als binnen Europa.  Reizen naar je werk moet net zo snel, en zeker veel goedkoper kunnen zijn met de trein dan met de auto. In Europa moet er geïnvesteerd worden in lange-afstands-trajecten zodat Europees vliegverkeer niet meer nodig is. 
  • Toegankelijk en betaalbaar biologisch, lokaal en plantaardig eten. Dit betekent een grootschalige omslag in het landbouwsysteem, van een productie voor export en winst naar een productie voor de lokale bevolking en een volwaardige maaltijd. Boeren moeten in deze transitie worden ondersteund.  
 • Bescherming en herstel van de biodiversiteit. Meer ruimte voor bossen en natuur in de stad en daarbuiten. Hierdoor zal niet alleen CO2 opgeslagen worden, maar dit zal ook zorgen voor meer verkoeling in de steeds heter wordende zomers. 
 • Bescherming en tegemoetkomingen voor kwetsbare groepen, zoals Groningers en bewoners van de Waddeneilanden. Maar ook bijvoorbeeld het opstellen van plannen voor mislukte oogsten en het doorbreken van dijken.

En hoe moeten we dit dan allemaal betalen? Nederland is één van de rijkste landen ter wereld en wij weten zeker dat de overheid genoeg geld heeft voor een Green New Deal, maar op dit moment simpelweg geen duurzame keuzes wil maken. Er worden heel veel subsidies verschaft aan fossiele bedrijven, geld geïnvesteerd in sterk vervuilende militaire vliegtuigen en in de uitbreiding van snelwegen en luchthavens. Daar zou het eens mee afgelopen moeten zijn. Verder staan wij allemaal paraat om onze tijd, energie en kennis toe te wijden aan een rechtvaardige transitie.

Beste Overheid, wij weten het zeker; grote veranderingen zijn mogelijk. Gaan jullie er nog wat aan doen of laten jullie ons verzuipen?  

Categories: Artikelen

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *