1. Grote vervuilers zoals de luchtvaart, auto-industrie en de bio-industrie worden voor een groot deel niet meegenomen in het akkoord. Schiphol wordt zelfs nul keer genoemd! De Nederlandse havens, de belangrijkste importhavens voor steenkool en olie in Europa, worden ook niet genoemd in het akkoord, terwijl we hier juist een groot verschil kunnen maken!

  2. In het klimaatakkoord worden meerdere technologische maatregelen als antwoord gepresenteerd, zoals de ondergrondse opslag van CO2 en de bouw van biomassacentrales. Dit zijn geen antwoorden op de klimaatcrisis; CO2 opslag is een techniek die nog nauwelijks is ontwikkeld en in plaats van het verlagen van de uitstoot, het probleem naar de toekomst verschuift. Biomassacentrales stoten alsnog broeikasgassen uit en als brandstof moeten er grote hoeveelheden bomen worden gekapt.

  3. Het klimaatakkoord is niet eerlijk; in plaats van de sterke schouders dragen de zware lasten wordt er vooral ingezet op een transitie voor de mensen die het kunnen betalen met wat hulp van subsidies. Mensen die buiten de boot vallen, bijvoorbeeld omdat ze in een huurhuis wonen en de huiseigenaar niet bereid is om het huis van het gas af te halen, krijgen vervolgens een hogere energierekening. De voorgestelde overgangsregelingen voor mensen die nog werkzaam zijn in vervuilende sectoren zijn veel te mager voor de enorme structurele veranderingen die op korte termijn doorgevoerd moeten worden. Deze mensen hebben recht op een eerlijke transitie en een schone baan!

Het huidige klimaatakkoord zal de klimaatcrisis niet tegengaan!
Het is zelfs twijfelachtig of het substantiele afnames in de CO2-uitstoot teweeg zal brengen; veel van de maatregelen zijn onvoldoende uitgewerkt, het is veelal onduidelijk hoe ze geïmplementeerd gaan worden en ze richten zich vooral op het stimuleren tot het maken van duurzame keuzes in plaats van een totaal verbod op natuurverwoesting en samenlevings-brede alternatieven!

Het akkoord werd gepresenteerd met de woorden: “we nemen de tijd”. Dit is een levensbedreigende houding voor al het leven op aarde! De longen van de aarde staan in de brand, verschillende streken in Azië worden al weken lang getergd door extreme droogte en één miljoen dier- en plantensoorten zijn door menselijk toedoen nu al met uitsterven bedreigd. Voor een leefbare en rechtvaardige planeet hebben wij NU een grote omslag nodig, sluit je daarom aan bij de klimaatstakers wereldwijd!

    Categories: Artikelen

    0 Comments

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *